Generalforsamling 15. marts 2022

7. marts 2022

GENERALFORSAMLING

på Søgaarden

TIRSDAG DEN 15. MARTS 2022 kl. 18.30

Bemærk at generalforsamlingen er flyttet fra Markedsrestaurationen til Søgaarden.

                                          

Dagsorden ifølge vedtægterne:

             

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2021

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen forslår omfanget af revision af regnskab følger standarden for mindre virksomheder.
der er ikke modtaget forslag ved fristens udløb 15.02.2022

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Efter tur afgår fra bestyrelsen: Aslak Skjøth
Suppleanterne Lars Wagner og Lars Nielsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et lettere traktement