Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?
Svar: Den aktuelle pris findes under "om os" og "takstblad".


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 120 liter pr. person pr. døgn


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar:  9-100 dH


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar:  Ja


Må jeg bruge vand til at vande min have? 
Svar:  Ja - men vi anbefaler at du i stedet samler regnvand i regnvandstønder for at spare på vandet


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja og der foretages løbende kvalitetskontrol


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar:  75 38 13 20


Hvor er min stophane placeret?
Svar: I skel


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar:  Ja, der foretages løbende stikprøvekontroller


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar:  Ja, som minimum bør måleren aflæses en gang om måneden


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar:  75 38 13 20


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar:  Under menupunktet Selvaflæsning


Hvad vil det sige, at være interessent i vandværket?
Svar:  Du er medejer af dit vandværk

//