Vandets hårdhed


Drikkevandet i Brørup er middel hårdt vand - det vil sige ca. 9-10 dH.

Indvindingsboringer


Vandværket har i alt 4 boringer placeret i Estrup skov, hvorfra der kan indvindes vand.

Brørup indvinder årligt ca. 535.000 m3 vand.

 

Vandkvalitet og kontrol


For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.


Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol

Du kan finde resultaterne af de seneste målinger her.

//