Kort om vandværket

 

Brørup Vandværk A.m.b.a. forsyner over 2300 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computere. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer, der ligger omkring Brørup.    

Vandværket udpumper ca. 535.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 


Hårdhed

Drikkevandet i Brørup er middel hårdt vand, det vil sige ca. 9-10o dH.