Regulativ

Et vandværk skal have både regulativ og vedtægter - det er et lovmæssigt krav.

Regulativet indeholder "leveringsbestemmelserne". Her findes reglerne for retten til forsyning med vand samt forbrugernes forpligtelser med hensyn til vandinstallationer.

Regulativet udarbejdes i samarbejde med kommunen og indeholder altså myndighedernes bestemmelser for forholdet mellem vandværket og forbrugerne.

DOWNLOAD
Faellesregulativ_for_private_almene_vandvaerker_Jan_2009.pdf