Aflæsning af Vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket fjernaflæser i dag langt alle målere via en radiosender i måleren. Kan din måler ikke aflæses, retter vandværket henvendelse til dig ang. manuel aflæsning eller udskiftning af måleren.

Men det er altid en god ide selv at følge med i vandforbruget via månedlige aflæsninger. Derved opdages eventuelle utætheder eller uregelmæssigheder i forbruget meget hurtigere, og du undgår en ubehagelig overraskelse, når vandforbruget opgøres næste gang.

Det er altid dit ansvar som forbruger at holde øje med forbruget.