Krav til byggevand

Ved byggerier kræver Brørup Vandværk, at installationen sikres med en kat. 4 TBS-ventil.

VVS-installatøren kan evt. leje en byggevandskasse jf. nedenfor.