Generalforsamling 2024

16. februar 2024

Brørup Vandværk holder Generalforsamling

Tirsdag den 12. marts kl. 18.30 afholder vi årets Generalforsamling på Søgaarden, Stadionvej 7, Brørup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2023

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke modtaget forslag ved fristens udløb 15.02.2024

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Efter tur afgår fra bestyrelsen: Jan Morthorst og Bjarne Nielsen.

Suppleanter: Lars Wagner Jensen og Karin Beck Nederby

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et lettere traktement