Koge-påbud syd for banen

14. september 2019

KOGE PÅBUD SYD FOR BANEN

På grund Coliforme bakterier i vandet, skal vandet, indtil andet meldes fra vandværket, koges i min. 2 minutter før brug.
Bakterien er en jordbakterie fra f.eks. overfladevand eller jord.